فرم عضویت اعضا حقیقی

لطفا پیش از تکمیل فرم زیر حق عضویت خود را طبق جدول روبرو به شماره کارت :

—–

به نام:

موسسه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

نزد بانک ملت

واریز نمایید و تصویر فیش را جهت بارگذاری در سایت آماده نمایید.