آزمایشگاه حکمرانی – خط مشی گذاری عمومی

آزمایشگاه حکمرانی – خط مشی گذاری عمومی

شبنم زرجو – دانشجو دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تهران

گروه پژوهشی پشتیبانی خط مشی

با توجه به اینکه کشور مان ایران،  با ابعاد مختلفی از حوادث گوناگون مواجه بوده و تاکنون در پیشگیری یا درمان آن، متخصصین امر مدیریت دولتی، کسانی که سال ها در گرایش های مختلف آن به تحصیل و تدریس و پرورش دانشجو پرداخته اند نقش مبهم و ضعیفی داشته اند، لذا رویداد دوران سازی که نشان دهنده انسجام علمی و عملی باشد از قبیل آزمایشگاه حکمرانی که  در واقع پدیده های گوناگونی را از حیث آسیب پذیری مورد بحث و بررسی قرار می دهد، مطرح نبوده و به وقوع پیوستن آن میتواند برگ دیگری از تاریخ را رقم زند ازین رو بسیارحائز اهمیت است.

اما فرااهمیت آن در چیست؟ می توان اذعان نمود، کشور ما نسبت به کشورهای دیگر، تجربه گر خوبی است اما تجربه پذیر خوبی نبوده، ازین رو تاسیس آزمایشگاه با ویژگی هایی از قبیل قدرت، علم ، تجهیزات، متخصصین مساله یاب می تواند کمکی شایانی در این راستا بنماید، و به بسیاری از دغدغه های خاموش پاسخ در خور دهد، البته این امر نیاز به پیش شرط دارد از قبیل عدم نا امیدی، تلاش و سماجت منطقی، در کنار یک رهبر معتبر و مسئولیت پذیر که می تواند، با درایت خود این مسیر را هم وار سازد: ازین رو وجود چنین سامانه ای میتواند کمک کننده و تسهیل گر قوی باشد و به تاب آوری و قدرت اجرای خط مشی های اتخاذی کمک شایانی نماید اما عدم توجه به آن می تواند موجب خسران شده و آسیبهای جدی را به ارمغان آورد برای مثال خط مشی های اخذ شده در زمینه‌ی منابع انسانی گاهی وقتها بدون توجه به پسران ها و پیشران ها اخذ میشوند و سالیان سال در به مثابه خون آلوده در رگ های سیستم اداری جریان یافته و همان منابع انسانی که خط مشی در جهت ساماندهی به آن تصویب شده را دچار مسمومیت نموده  و به تحلیل میبرد و همین امر منجر به آسیب دیدگی بدنه سازمانی میشود که می تواند پیامدها و آثار غیر قابل جبرانی را به ارمغان بیاورد. بنابراین انتظار میرود برای این گونه خط مشی های سرنوشت ساز پیش از هر اقدامی فکری اندیشیده و آن را در بوته ای آزموده و پس از اطمینان یافتن از عملی و علمی بودن آن از ابعاد گونگون صلاحیت آن تائید گشته، سپس در مراجع اداری و سیاسی رسمی مورد بحث و مذاکره جهت تصویب و اجرا قرار گیرد. از این رو می‌توان چنین سامانه ‌ای را گامی دانست در جهت خدمت بهتر به کشور و ملت ایران.