3 مرحله راهنما برای مرزبندی بهتر در محیط کار

By: Nedra Glover Tawwab (Relationship therapist, author) (Mar 2023)

 

 مرزهای شغلی، انتظارات و نیازهایی هستند که به ما کمک می کنند در روابط کاری احساس امنیت و راحتی داشته باشیم. کارفرمایان دارای مرزهایی هستند، مانند زمان شروع روز کاری شما و تعداد روزهای تعطیل که می توانید داشته باشید. اما مرزهای کاری باید یک جاده دوطرفه باشند. شما باید به صراحت آنچه را که نیاز دارید بیان کنید.

💡 3 مرحله راهنما برای مرزبندی بهتر در محیط کار:

1⃣ مرزهایی را که باید تعیین کنید مشخص کنید:

مثلا می توانید به همکاران تان بگوئید که آخر هفته ها را به طور کامل برای استراحت و بودن در کنار خانواده می خواهید صرف کنید و در این روزهای تعطیل برای مسائل کاری در دسترس نیستید.

2⃣ به این فکر کنید که چگونه و چه زمانی مرزبندی خود را بیان کنید:

بهترین زمان برای بیان مرزهایتان در جلسه مصاحبه است. اگر شما وارد یک محیط کاری جدید شوید و همکاران و مدیران شما از قبل بدانند که چه کاری را می توانید و چه کاری را نمی توانید انجام دهید، به مرزهای شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.

3⃣ باید به مرزهایی که تعیین کرده اید پایبند باشید (مهم ترین مرحله):

مثلا اگر می گوئید بعد از ساعت شش عصر در دسترس نیستید، به گپ گروهی پاسخ ندهید. اگر می گوئید آخر هفته ها در دسترس نیستید، آخر هفته ها در دسترس نباشید. وقتی موافقت می کنید که به پیشنهادی که به شما می شود خارج از محدوده مرزبندی خود نگاه کنید، به مردم یاد می دهید که مرز واقعی نیست و نقض آن اشکالی ندارد.

 

مِهراد کاظمی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دبیر بخش نقد سخنرانی