برگزاری نشست هویت مدیریت تطبیقی، حال و آینده و بررسی روش های جدید آموزشی در مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه

چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه به دعوت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و به میزبانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور استادان گرانقدر حوزه مدیریت تطبیق و توسعه، اولین ” نشست هویت مدیریت تطبیقی، حال و آینده” برگزار گردید و استادان گرانقدر حاضر در جلسه بصورت حضوری و آنلاین به تبادل نظر در مقوله توسعه و دانش تطبیقی پرداختند.

نشست فوق به مدت سه ساعت برگزار گردید و در انتها ضمن تاکید بر جلسات مستمر بین دانشگاهی و بین رشته ای، مصوبات زیر در دستور کار گروه قرار گرفت:

مصوبات جلسه:

  1. تشکیل جلسات ماهیانه با حضور اساتید گرانقدر رشته­ های مدیریت دولتی
  2. بررسی فعلی جایگاه رشته تطبیقی و توسعه در جلسات آتی
  3. تقویت همکاری بین رشته ای و بین دانشگاهی اساتید
  4. همکاری با موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه­ ریزی
  5. دعوت از مدیران اجرایی جهت شرکت در جلسات و بررسی علل عدم توسعه یافتگی کشور
  6. فعال­ تر نمودن انجمن به عنوان زبان مشترک اهل علم و اهل عمل
  7. احیا و بازآفرینی مدیریت توسعه و معرفی رشته در جامعه دانشگاهی
  8. برگزاری سخنرانی­ های دوره­ ای بین دانشگاهی و بین رشته ­ای در انجمن

حاضرین در جلسه:

جناب آقای دکتر علی رضائیان                                   جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی

سرکار خانم دکتر شمس السادات زاهدی                  جناب آقای دکتر رضا نجف­ بیگی

جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده                           جناب آقای دکتر مجتبی امیری

جناب آقای دکتر رضا واعظی                                    جناب آقای دکتر علی­ اصغر پورعزت

جناب آقای دکتر میرعلی سیدنقوی                           جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

جناب آقای دکتر سعید زرندی                                   جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم ­پور

سرکار خانم دکتر حرمت اصغری                                 جناب آقای احمد شجاعیان