ضرورت راه‌اندازی داشبورد آموزش دولتی و غیردولتی در مركز آموزش مدیریت دولتی

دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور، راه‌اندازی داشبورد آموزش دولتی و غیردولتی را ضروری دانست و گفت: «مرکز آموزش مدیریت دولتی باید به مرکز آموزش هوشمند و فناوری پایه تبدیل شود.»

 

به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی؛ لطیفی در هجدهمین جلسه هیئت امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی، داشبورد آموزشی دولتی و غیردولتی را ضرورت مهم برای این مرکز دانست و گفت: «تا تابستان ۱۴۰۲ داشبورد آموزش دولتی و غیردولتی باید راه‌اندازی ‌شود تا با رصد آموزشی و شایستگی مدیران، بتوانیم هر شش ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش دهیم.»
وی افزود: «اینگونه مشخص می‌شود که مدیران زیرمجموعه دولت از نظر مهارت و شایستگی در چه سطحی قرار دارند تا بتوان در مرکز آموزش، مهارت‌های مدیران را شناسایی کرد و گسترش داد.»
لطیفی با اشاره به گزارش مرکز آموزش اعلام کرد: «۱۰۱۰ نفر از مدیران میانی در کانون ارزیابی شرکت کرده‌اند که ۱۲درصد در مرحله اول رد شدند، ۵۲ درصد نیازمند توسعه هستند و ۳۶ درصد سطح شایستگی مدیریت را دارند.»
وی با اعلام اینکه ۸۰ کانون ارزیابی در بخش خصوصی با سازمان کار می‌کنند، گفت: «در ابتدا هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت و در حال حاضر مشغول بررسی و ارزیابی این کانون‌های ارزیابی هستیم تا نظارت بیشتری بر آنها وجود داشته باشد.»
لطیفی، کمبود اطلاعات برخط را مشکل اصلی تصمیم‌گیری دانست و گفت: «اطلاعاتی که از کارمندان دولت داریم، براساس خوداظهاری دستگاه‌هاست، اطلاعات ثبتی باید ساز و کار و داشبورد داشته باشد و در این زمینه، نیاز اصلی دولت یک الگوی عملی است.»
معاون رئیس‌جمهور، صدور شناسه یکتا را کار عملیاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد و گفت: «بخشنامه شناسه یکتا صادر شده است و پرداخت‌های دولتی باید بر اساس این شناسه یکتا صورت پذیرد.»
وی تشریح کرد: «هر یک از کارمندان بنا بر کدملی، یک شماره شبای مجازی نزد بانک مرکزی خواهند داشت که تمامی شباهای مختلف به نام کارمند و در بانک‌ها را تجمیع می‌کند.»
وی افزود: «به این ترتیب واریزی‌های از دولت مشخص است و با این کار جلوی فساد گرفته می‌شود و نظارت کافی به وجود می‌آید که تا الان هم بخشی از آن اجرا شده است.»
دکتر میری؛ رئیس مرکز آموزش نیز با اشاره به ماموریت‌های این مرکز، از تاسیس مدرسه مدیران خبر داد و گفت: «ماموریت آموزشی مدیران که مبتنی بر آموزش‌های نظری و مهارت پایه بوده به عنوان یک اصل در مرکز آموزش مدیریت دولتی در حال پیگیری است.»
رئیس مرکز آموزش؛ با تاکید بر سیر تحولی آموزش، دو ساحت مهارتی و بینشی آموزش را بیان کرد و گفت: ‌«یک مدیر وقتی مسئولیتی را قبول می‌کند، ‌چه مهارتی، دانشی، استانداردها و کدهای رفتاری را باید داشته باشد.»
وی با تاکید بر تقویت بعد نظارتی این مرکز، از فعال‌سازی دستگاه‌ها برای آموزش کارکنان در آینده خبر داد و گفت: «قصد داریم به جای تمرکز بر اجرا، بر نظارت در آموزش کارکنان دولت توسط دستگاه‌ها تمرکز داشته باشیم، به شکلی که دستگاه‌ها مجری و ما ناظر باشیم.»
دکتر میری، تجربه‌نگاری مدیران را یکی دیگر از ماموریت‌های مرکز آموزش عنوان کرد که تاکنون در دستورکار نبوده است و افزود: «مدیران سیاسی به علت مشغله‌های فراوان، فرصت‌ شرکت در دوره‌های آموزشی را ندارند و لازم است تجربه مدیران گذشته به محتوای آموزشی تبدیل شود و در اختیار مدیران قرار بگیرد.»
دکتر لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس هیئت امنا، دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر علی رضاییان، دکتر حسن دانایی‌فرد،‌ دکتر رضا واعظی؛ اعضای هیئت امنا و دکتر محسن میری؛ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، دکتر احمد جوانمرد و دکتر چاووشیان؛ نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و دکتر پورآقایی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور حاضران در هجدهمین جلسه هیئت امنای این مرکز بودند.