یادداشت

ریشه‌های تاریخی دولت در ایران: ادارۀ امور عمومی انعطاف پذیر و چابک

ریشه‌های تاریخی دولت در ایران: ادارۀ امور عمومی انعطاف پذیر و چابک

هگل در درس­گفتارهای مشهور 1820، می‌گوید تاریخ با ایران آغاز می‌شود و ایرانیان نخستین قومی بودند که دولت و ملت را به مفهوم مدرن و امروزین آن ایجاد کردند.  محمدآریانژاد دانشجوی ...

سازمان­های هیبریدی و نقش آن در ارتقای پایداری و مسئولیت اجتماعی

سازمان­های هیبریدی و نقش آن در ارتقای پایداری و مسئولیت اجتماعی

سازمان­های هیبریدی و نقش آن در ارتقای پایداری و مسئولیت اجتماعی زهرا رجائی - استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران فهیمه براتی - دانشجوی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام ...

آزمایشگاه حکمرانی – خط مشی گذاری عمومی

آزمایشگاه حکمرانی – خط مشی گذاری عمومی

آزمایشگاه حکمرانی - خط مشی گذاری عمومی شبنم زرجو - دانشجو دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی - دانشگاه تهران گروه پژوهشی پشتیبانی خط مشی با توجه به اینکه کشور ...

پدیده فَتیگ (Fatigue) در سازمان ها

پدیده فَتیگ (Fatigue) در سازمان ها

پدیده فَتیگ (Fatigue) در سازمان هاعلیرضا کوشکی جهرمی - استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی - دانشگاه علامه طباطبایی در علم مهندسی و فیزیک پدیده ای وجود داره به نام ...

چالش­های مدیریت استعداد و استعداد خواهی در سازمان­های کوچک

چالش­های مدیریت استعداد و استعداد خواهی در سازمان­های کوچک

چالش­ های مدیریت استعداد و استعداد خواهی در سازمان­های کوچک  مرور برخی بررسی های میدانی دکتر فاطمه قیطرانی - مدرس و پژوهشگر حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی   مدیریت ...

سير تاریخ دولت در ايران (يادداشت 5)

سير تاریخ دولت در ايران (يادداشت 5)

سير تاریخ دولت در ايران (يادداشت 5) سازمان دودماني، محور ادارۀ امور عمومي تمركزگرا محمد آریا نژاد – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی در آغاز پیدايش و بناي دولت ماد براي اخذ ...

سیر تاریخ دولت در ایران (4)

سیر تاریخ دولت در ایران (4)

سیر تاریخ دولت در ایران (4) گذار از هولاکراسی باستانی و آغاز عصر سلسله مراتب اداری محمد آریا نژاد - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی "در ساختار ادارة امور عمومی این دوران ...